header over ons pagina3
 

Uit ervaring weten we dat een persoonlijke click veelal de formule tot succes is!

Na meer dan 30 jaar ervaring in diverse projectmanagement opdrachten en locatieontwikkelingen bij vooral overheid maar ook bij commerciële instellingen heb ik mijzelf ontwikkeld tot een allround doelgerichte seniorprojectmanager die de vele facetten van het professioneel aansturen, beheren en uitvoeren van projecten zeer goed beheerst. Altijd rekening houdend met het werken in (ambtelijke) organisaties, de daarbij benodigde advisering naar bestuurders en het speelveld van complexe politieke -, economische- en commerciële aspecten. Ook de daarbij behorende rol in de communicatie- en participatietrajecten moet hierin zorgvuldig worden opgepakt.

Daarbij gaat het mij niet alleen om de inhoud en het resultaat van een project (staat wel voorop) maar ook om wat je als team en als partijen gezamenlijk kunt betekenen, ieder vanuit zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Dienend leiderschap is voor mij daarbij essentieel. Aansturing en coaching van je eigen team en de ontwikkeling van individuen hebben daar bij mij de laatste jaren bovendien een rol in gekregen. Het verkrijgen en doorgeven van (externe) kennis aan medewerkers helpen om de werkomgeving op een hoger niveau te tillen. Ontwikkelingen en groei die voor het grotere geheel (en de organisatie) uiteindelijk ook belangrijk is.

Het op tijd inspelen op een veranderende (economische) situatie en nieuwe ontwikkelingen blijft een boeiende wedloop tussen actie en reactie. Tevens is het belangrijk om als gemeente goede tegenwicht te bieden aan eventuele andere (commerciële) partijen. Daarbij past ook een actieve adviseursrol naar leidinggevenden en bestuur. Deze combinatie van projectmanagement van complexe projecten, advisering en coaching geeft mij de mogelijkheid om een duidelijke meerwaarde te zijn voor de organisatie en geven mijzelf de drive en uitdagingen om plezier in je werk te hebben en te behouden.

rene 120pxRené Zwagerman, eigenaar

 

 

Onze werkwijze

Dienstverlening

De dienstverlening van Zwagerman Advisering Projectmanagement is erop gericht om in samenwerking met de opdrachtgever en of haar medewerkers, tot oplossingen, producten of andersoortige diensten te komen. De dienstverlening is gericht op de volgende vraagstukken: Ontwikkeling van woningbouwlocaties, ontwikkelen van bedrijventerreinen, opknapbeurten van (stads)wijken, revitalisering van bedrijventerreinen, ontwikkeling en aanpassing van winkelcentra, infrastructurele ontwikkelingen en andersoortige locatievraagstukken.

Diensten

Ten aanzien van de genoemde locatie en projectvraagstukken biedt Zwagerman Advisering Projectmanagement haar diensten aan in de vorm van projectmanagement, procesmanagement, projectadvisering, interim-management en coaching.

Kennis

Zwagerman Advisering Projectmanagement biedt u gedegen Project- en Procesmanagement op het gebied van locatieontwikkeling, vanaf het stadium van planinitiatief tot en met de realisatie- en beheerfase. Als basis voor de dienstverlening wordt beschikt over gedegen kennis op, onder meer het gebied van: contractvorming, techniek (civiel, cultuurtechnisch, landschap; milieu; natuur), regelgeving en planologische procedures, interim-management, management, planeconomie en financiën, planningstechnieken, kwaliteitsborging en organisaties.